>
Switch this page to
You are now viewing the Western Edition
Go to Eastern Edition
Area Codes in Mainland China
Destination Area Code
Amoy (Xiamen) 592
Anshan (Anshan) 412
Canton (Guang Zhou) 20
Changchiang (Zhanjiang) 759
Changan (Changan) 292
Changchiakou (Zhangzhou) 313
Changchou 596
Changchun 431
Changsha 731
Changyi 936
 
Destination Area Code
Chengchou (Zhengzhou) 371
Chengteh (Chengde) 314
Chengtu (Chengdu) 28
Chiahsing (Jiaxing) 573
Chichihaer (Qiqihar) 452
Chilin (Jilin) 432
Cinan (Jinan) 531
Chiteh Chen (Jingdezhen) 798
Chiuching (Jiujiang) 792
Choushan (Zhoushan) 5856
Destination Area Code
Chaochou (Chaozhou) 7681
Chenchiang (Zhenjiang) 511
Chungking (Chongqing) 811
Chuan (Zhongshan) 7654
Fenghua (Fenghua) 5843
Fuchou (Fuzhou) 591
Haihou (Haikou) 898
Hangchou (Hangzhou) 571
Harbin (Harbin) 451
Hengyang (Hengyang)s 734
 
Destination Area Code
Chuanchou (Quanzhou) 595
Chuhai (Zhuhai) 756
Paotou (Baotou) 472
PeiPing (Beijing) 010
Pingtan (Pingtan) 5043
Shanghai (Shanghai) 21
Shaosing (Shaoxing) 575
Shashih (Shashi) 716
Senchen (Shenchen) 755
Shenyang (Shenyang) 24
Destination Area Code
Hofei (Hehei) 551
Hsian (Xian) 29
Hsienyang (xianyang) 910
Hsuchang (Xuchang) 374
Hsuhou (Xuzhou) 516
Huaiyin (Huaiyin) 517
Kaifeng (Kaifeng) 378
Kweillin (Guilin) 773
Kweiyang (Guiyang) 851
Lanchou (Lanzhou) 931
 
Destination Area Code
Shichiachung (Shihiazhuang) 311
Santow (Santou) 754
Suchow (Suzhou) 512
Taiyuan (Taiyuan) 351
Tailen (Dalian) 411
Tangshan (Tangshan) 315
Tientsin (Tianjin) 22
Tsingtao (Qingdao) 532
Wenchou (Wenzhou) 577
Wuhan (Wuhan) 27
Destination Area Code
Liaoyang (Liaoyang) 419
Lienchiang (Lianjiang) 5036
Loyang (Luoyang) 379
Maanshan (Masshan) 555
Meihsien (Mexixian) 753
Mutanchiang (Mudanjiang) 453
Nanchang( Nanchang) 791
Nanking (Nanjing) 25
Nantung (Nantong) 513
Ningo (Ningbo) 574
Paotg (Baoding) 312
 
Destination Area Code
Wuhsi (Wuxi) 510
Wuwei (Wuwei) 935
Yangchou (Yangzhou) 514
Yangshuo (Yangshuo) 7841
Yencheng (Yancheng) 515
Yenchi (Yanji) 433
Yentai (Yantai) 535
Yinchuan (Yinchuan) 951
Yipin (Yibin) 831
Yuehyang (Yuenyang) 730
Yungting (Yongding) 5072